Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

De Duitse Rassengesetze en de implicaties ervan op de voltrekking van huwelijken in Nederland in de jaren-30

Over de gevolgen van de racistische Duitse politiek en de wetgeving in Nederland, waarbij we speciaal focussen op de verhindering van enkele huwelijken tussen Joodse personen die in Nederland verbleven en niet-Joodse personen van wie ten minste een van beiden de Duitse nationaliteit had. 

 

Voor Hans Menkel had dit fatale gevolgen. Zie hierover ook ons artikel over hem: Stolpersteine - Van Dulckenstraat 45 (Hans Menkel).

 

Lees meer