Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Auschwitz II Rode Kruis (transcriptie)

We presenteren hier een transcriptie van deel II van een reeks van zeven rapporten van het Rode Kruis over de transporten vanuit met name Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen. Zes rapporten behandelen de diverse stadia van de transporten naar het vernietigingskamp Auschwitz, één rapport betreft de transporten in 1943 naar het vernietigingskamp Sobibor. Al deze zeven rapporten zijn nu te vinden op deze site, grotendeels ook in transcriptie.

 

In dit tweede rapport analyseert het Rode Kruis aan de hand van bewaard gebleven bronnen de dertien transporten van Kamp Westerbork naar Auschwitz in juli en augusus 1942. Het rapport bevat ook een relevante beschrijving van de bronnen.

 

Lees meer