Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Interview met Israël Pels

We publiceren hier een transcriptie van een interview met Israël Pels, die net als twee broers onderdook na een oproep te hebben gekregen voor een Joods werkkamp. Een van de broers, Nathan, werd opgepakt in de onderduik. Al eerder, in september 1942, werden hun ouders, de vrouw van de andere onderduikende broer en ook Simon, een vierde broer, met vrouw en kind opgepakt.

 

Lees meer