Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Stolpersteine - Hindestraat 58 (Rosa Cohn) - רחוב הִינְדֵהסְטְרָט 58 Hebrew Translation

We publiceren hier een Hebreeuwse vertaling van ons artikel over de lotgevallen van Rosa Cohn die op Hindestraat 58 woonde. Ruti Vardi, coördinator bij de Stichting Stolpersteine Nijmegen, vertaalde dit artikel ten behoeve van enkele verwanten van Rosa.

 

Lees meer