Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Stolpersteine - Stikke Hezelstraat 41

Op 10 april 2022 werden bij het adres Stikke Hezelstraat 41, en bij drie andere adressen in de Benedenstad, de eerste Stolpersteine in Nijmegen gelegd. Deze stenen herinneren aan de vervolgingen waaraan de bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog blootstonden.

 

In dit artikel schetsen we de lotgevallen van Helena Egger, weduwe van Aäron Glaser, en haar hulp in de huishouding Hildegard Kroon, die op dit adres woonden. Dit artikel wordt ook gepubliceerd op https://stolpersteine-nijmegen.nl, de website van de Stichting Stolpersteine Nijmegen. In afwijking van onze gewoonte bevat dit artikel geen voetnoten en bronverwijzingen. Alle bronnen zijn terug te vinden door te zoeken onder de genoemde namen in de ‘Namenlijst 1939-1945’ onder de ingang WIE op deze website.

 

Lees meer