Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Verklaring vaststelling gemengd huwelijk

Op 12 september stuurt Jacob Lentz, hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, alle Nederlandse burgemeesters een circulaire waarin hij meedeelt dat “de joodsche partij in een gemengd huwelijk” de gelegenheid krijgt om de ‘Verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk’ af te leggen.

 

Met deze verklaring was men ‘vrijgesteld van tewerkstelling’, wat betekende dat men ‘officieel’ niet via Westerbork naar concentratiekampen werd gestuurd. De verklaring moest worden aangevraagd tussen 15 en 25 september 1942 (in Amsterdam tot 1 oktober), men had dus maar tien dagen de tijd. Er moest 2 gulden leges betaald worden.

 

Het dossier bevat deze circulaire en het bijbehorende persbericht. Verder ook correspondentie over individuele gevallen naar aanleiding van de aanvragen, en de correspondentie tussen de toenmalige Nijmeegse burgemeester Van der Velden en J. Lentz, met een overzicht van de toegekende verklaringen. In Nijmegen kregen 43 personen de verklaring.

 

Lees meer