Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Albert Cohn en Rachel Mendes da Costa gepakt

De fascistische terreur ging gepaard met ontelbare verordeningen, definities, regelingen en beloftes waaraan men vervolgens geen enkel recht kon ontlenen. Zo leek het alsof er uitzonderingen werden gemaakt voor mensen die volgens de Nürnberger Rassengesetze geen ‘voljood’ waren, en voor hen die met een ‘arische’ partner waren getrouwd, wat dat dan ook moge zijn.

 

Ook werd de schijn gewekt dat je je - in ieder geval voorlopig - veilig kon wanen met een Sperre, maar ook dan kregen ze je te pakken. In dit artikel laten we deze willekeur zien aan de hand van twee mensen uit Nijmegen: Albert Cohn en zijn vrouw Rachel Mendes da Costa.

 

Lees meer