Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen

Een bittere constatering is dat je met onderduiken meer kans had om de oorlogsperiode door te komen dan wanneer je dat niet deed. In dit artikel hebben we bijeengebracht wat we weten over Joodse inwoners van Nijmegen die via onderduik probeerden te ontsnappen aan de vervolgingen. Elders in dit thema op deze site staat ons artikel over niet-Nijmeegse Joden die in deze stad onderdoken, op wie ook flink jacht werd gemaakt: De onderduik, Joden die van elders in Nijmegen onderdoken.

 

Lees meer