Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Het bevolkingsregister in overeenstemming brengen met de feiten

Op 12 november 1942 stuurde het Hoofd van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters, Jacob Lentz, een circulaire aan alle burgemeesters. Er waren nogal wat ‘mutaties’ en ‘maatregelen’ geweest, met name de laatste vier maanden, sinds 15 juli, toen er in Nederland nogal wat Joden werden opgepakt en weggevoerd. De volksboekhouding was dus niet meer up to date.

 

Lees meer