Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Lijst van ‘Joden te Nijmegen, die naar het kamp zijn gegaan’ (december 1942)

In december beijverde de afdeling Bevolking Nijmegen zich om – na de grote deportatie van 196 Joodse Nijmegenaren een maand eerder – de bevolkingsadministratie op orde te krijgen.

 

Lees meer