Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Verwijdering van Joden uit het bevolkingsregister

Dit dossier gaat bijna in zijn geheel over de wijze waarop in Nijmegen de afdeling Bevolking het vertrek van zovele Joden uit de gemeente verwerkt. Het dossier is tamelijk ongeordend en er lijken stukken te ontbreken. Het bevat onder andere een lijst van Nijmeegse Joden die zich op 31 december 1942 in kamp Westerbork bevonden.

 

De registratie van de personen om wie het gaat vindt uiteindelijk plaats op twee lijsten: de lijst 'Joden die naar het kamp zijn gegaan' (op deze site) en de lijst 'Gevluchte Joden' (binnenkort op deze site). Zie ook ons artikel op deze site Het bevolkingsregister in overeenstemming brengen met de feiten.

 

Lees meer