Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Namenlijst Joden in Nijmegen

Het dossier RAN 2_40195 bevat uitsluitend bijgaande lijst. Er zitten verder geen aantekeningen of correspondentie bij over wie opdracht gaf tot het maken van de lijst, de bestemming ervan en vooral ook niet over hoe de lijst tot stand is gekomen. Wel staat er boven: ‘Verordening 1941/6’. Helemaal onderaan staat de datum waarop kennelijk de lijst is afgemaakt, 10 mei 1941.

 

Lees meer