Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Verkaufsbücher NBI Nijmegen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. In totaal zijn er 18 boeken geweest, maar het eerste boek (Laufnummer 1-449) is verloren gegaan en uit de andere ontbreken nog enkele losse gegevens.

 

Lees meer