Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Brief leerplicht

Een kopie uit RAN 579_329, de bekendmaking aan de ouders van leerplichtige leerlingen. In dit schrijven maakte de burgemeester bekend dat Joodse leerlingen per 1 september 1941 niet meer welkom waren op hun school. Hij beloofde dat er voor hen een aparte voorziening zou worden getroffen.

 

 Lees meer