Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

terzijde

Terzijde

Onder het thema ‘Terzijde’ willen we geleidelijk materiaal (brondocumenten en artikelen) toevoegen die ook inzicht geven in hoe de machtsverhoudingen in Nijmegen zich ontwikkelden, terwijl ze toch niet makkelijk onder te brengen zijn bij de andere thema’s. We denken hierbij aan het fascistisch geweld in de straten vanaf het begin van de bezetting, de confrontaties met het publiek op straat vooral in 1941, de onderlinge conflicten tussen extreemrechtse groepen en de hoofdpersonen daarin, de tewerkstelling van honderden inwoners van Nijmegen, vooral vanaf het einde van 1942 en het verzet daartegen, aspecten van het georganiseerde (maar ook spontane) verzet tegen de fascistische macht, de verhouding tussen het Duitse bestuursapparaat en de lokale machthebbers, en zo veel meer. Vooral omdat we ons voorlopig willen concentreren op de overige thema’s, zal de ruimte hier maar langzaam worden gevuld.

 

Straat

 

 

Bronmateriaal terzijde

  • Karl Herfurth in Nijmegen

    SS-Hauptsturmführer Karl Herfurth speelde in Nijmegen een belangrijke rol. Over hem hebben we hier informatie bij elkaar gezet.

  • Duitse inventarisatie van Nijmegen in april 1940

    Kort voor de bezetting van Nijmegen maakte de zogeheten Militärverwaltung een kort rapport over deze stad met een opsomming van de belangrijkste gegevens over voorzieningen, industrie, gebouwen, Vertrauensleute enz.