Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Auschwitz III Rode Kruis (transcriptie)

Dit is een transcriptie van het Rapport Auschwitz III (de Coseltransporten) van het Nederlandse Rode Kruis. We maakten de transcriptie met het oog op de doorzoekbaarheid en de citeerbaarheid. Een kopie van het volledige originele rapport staat ook op onze site.

 

Een belangrijk deel van het rapport probeert een antwoord te vinden op de vraag wat de lotgevallen waren van de mannen die in Cosel uit de trein werden gejaagd en vervolgens in talrijke werkkampen in Silezië werden tewerkgesteld, hetgeen onder meer van belang was bij het vaststellen van een mogelijke plaats en tijd van overlijden van deze mannen. Maar ook de transporten die niet in Cosel stopten worden behandeld.

 

Relatief weinig aandacht gaat er volgens ons uit naar de lotgevallen van degenen die in de treinen zaten die in Cosel stopten maar vervolgens verder werden getransporteerd naar Auschwitz.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties