Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

[Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2020]

 

We hebben drie nieuwe stukken op deze site gezet, een artikel van onze hand en twee brondocumenten. Het artikel behandelt de zogeheten 'Krankensperren' in Nijmegen, vrijstellingen voor deportatie in verband met ernstige ziekte. Het is te vinden onder het thema 'Razzia's en deportaties'. Ook is hier het Rode Kruis-rapport over de deportaties naar Auschwitz deel IV te vinden. Dit deel behandelt de deportatie is 1943.

 

Het andere brondocument is het uiterst curieuze '2_40219 Staten van door Joden bewoonde huizen (1942)'. Rond september 1942 laat Bouw- en Woningtoezicht het interieur van een dertigtal huizen nauwkeurig opmeten. In al deze huizen wonen op dat moment Joden. Van alle binnenvertrekken en ruimtes worden de maten nauwkeurig opgetekend. Ook het aantal bewoners wordt vermeld.Waarom? Wist men dat de Joodse bewoners over niet al te lange tijd uit Nijmegen zouden 'vertrekken'?

 

Onder 'Registratie' hebben we het bronducument '2_40198 Verklaring vrijstelling gemengd huwelijk' geplaatst. Dit dossier bevat de circulaire waarin deze verklaring wordt toegelicht, correspondentie over enkele individuele gevallen, en correspondentie over de ingediende verklaringen. In Nijmegen kregen 43 'gemengd-gehuwden' zo'n verklaring.

 

In het artikel over de Joden die van elders in Nijmegen onderdoken hebben we enkele correcties aangebracht bij Fanny Josephus Jitta en Lea Haagman, en daarnaast ook enkele aanvullingen aangebracht bij onder meer Max en Levie Sleutelberg. Onderduikers die we niet vermeldden in het vorige artikel zijn: Sara Groenteman, haar man J. Croonenberg en hun zoon, en verder nog Wittkowski.

 

In het brondocument over degenen die in 1940 en 1943 in een Nijmeegse cel zaten opgesloten (RAN 2_13325) hebben we diverse onderschriften toegevoegd, waar we nu iets meer weten over de gedetineerden.

 

In het artikel over Albert Cohn en Rachel Mendes da Costa hebben we belangwekkende gegevens toegevoegd over de arrestaties van psychiatrische patiënten in Zutphen en Warnsveld in april 1943 en de rol van Willy Bühe daarbij.

 

We hebben een update gemaakt van het brondocument 'Drie families De Wijze' (te vinden onder het thema 'Razzia's en deportaties'). Van de briefkaarten die Kitty en Joke in Westerbork aan hun ouders schreven, en op weg naar Auschwitz uit de trein gooiden, hebben we behalve de datum ook de lokatie aangegeven, zodat duidelijk wordt waar en wanneer ze zijn geschreven. Het blijft vreemd dat er in Nijmegen - naar wij weten - nog nooit serieus onderzoek naar deze briefkaarten is gedaan.

 

Onder het thema 'Razzia's en deportaties' hebben we een artikel geplaatst over de Sperren in Nijmegen. Wie hadden in Nijmegen zo'n Sperre? En hoe is het hen vergaan?

 

We hebben de Namenlijst 1939-1944 (thema 'Wie?') weer geactualiseerd met een aantal correcties en aanvullingen. Ook zijn er nu meer gegevens opgenomen over vervolgde Sinti en Roma, ook al weten we daar nog lang niet alles van. De lijst is doorzoekbaar met het trefwoord 'Sinti'.

 

Op dit moment worden er initiatieven genomen om ook in Nijmegen Stolpersteine te plaatsen. Op deze pagina hebben we een lijst gepubliceerd met de namen en adressen van alle Joden die in Nijmegen uit hun huizen werden gehaald om te worden vermoord. Deze lijst kan als basis dienen om te bepalen bij welke woningen de Stolpersteine geplaatst zouden kunnen worden. De lijst is ook te raadplegen onder het thema 'Razzia's en deportaties.'

 

Verder hebben we onder dit thema ook het bronnendocument Dagboek Recherche gepubliceerd, waarin gedurende de maanden april tot en met augustus 1944 aangiftes van diefstal, vermissingen, opsporingen, zedendelicten, arrestaties e.d. werden opgetekend.  We hebben hieruit een selectie gemaakt. Opvallend vaak maakt dit dagboek in deze maanden melding van vermissing – en veel vaker nog van diefstal – van persoonsbewijzen, rijwielen en distributiebonnen. Deze aangiftes hebben we in dit overzicht niet opgenomen. ‘Politieke arrestaties’ werden steeds uitgevoerd door de NSB-politieagenten die onderdeel uitmaakten van de zogenoemde ‘Politieke Dienst’ (Verstappen, Wiebe e.d.).van dat loopt van 18 april 1944 tot 28 augustus 1944, werd nauwgezet bijgehouden wie er op welke datum en welk tijdstip aangifte deed van diefstal, verissing werd gearresteerd, overgebracht naar de SD of rechtstreeks naar Westerbork werd gevoerd.

 

Ook hebben we een paar kleine aanvullingen aangebracht in ons artikel 'Voor Joden verboden' (onder het thema 'Uitsluiting').

 

Onder de menu-optie 'Over deze site' hebben we een inhoudsopgave gepubliceerd, waarin alle artikelen en bronnen die je op onze site kunt vinden in alfabetische volgorde zijn weergegeven, met daarbij een korte toelichting. We zullen deze inhoudsopgave voortdurend actualiseren.

 

Het artikel 'De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen' hebben we op enkele punten geactualiseerd. We hebben enkele kleine wijzigingen en aanvullingen aangebracht bij Menno Lezer, Marianne van Raap en Hans Gumbert.

 

Eerder introduceerden we het nieuwe thema 'Terzijde'. In dit thema brengen we geleidelijk brondocumenten en artikelen onder die we niet goed onder de andere thema's kwijt kunnen. We begonnen met een brondocument waarin het Duitse leger vlak voor de inval in Nijmegen (en de rest van Nederland) een inventarisatie opstelt van wat ze te verwachten hebben. Welke mensen zijn te vertrouwen? Welke niet? Daarna hebben we een tweede document geplaatst met informatie over SS-Hauptsturmführer Karl Herfurth, zonder twijfel tijdens de oorlogsjaren de meest invloedrijke Duitser in Nijmegen.

 

Achtergrond