Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

[Laatst bijgewerkt op 20 december 2020]

 

Onder het thema 'Razzia's & deportaties' hebben we een artikel toegevoegd over de vervolging van de 'gemengd-gehuwde' Joden in Nijmegen. Ook al waren zij enige tijd ‘voorlopig’ vrijgesteld van deportatie, nooit waren ze hun leven zeker. Ook werd er door de Nijmeegse politie actief op ze gejaagd.

 

Daarnaast publiceren we een briefkaart die Ella de Beer in juli 1943 vanuit Kamp Westerbork schreef aan drie vriendinnenn in Nijmegen. Nog geen twee maanden later wordt zij met haar gezin naar Auschwitz getransporteerd.

 

In ons artikel Van school gestuurd hebben we toegevoegd dat ook de Eerste Nijmeegse Huishoudschool weigerde om het aantal Joodse leerlingen op hun school door te geven.

 

We hebben weer een nieuwe versie van de Namenlijst 1939-1945 geplaatst. Zie deze lijst voor de aanvullingen.

 

Onder het thema 'Razzia's en deportaties' hebben we drie nieuwe brondocumenten geplaatst. Allereerst enkele delen uit het jaarverslag van de SiPo en SD over de situatie en ontwikkelingen in Nederland over het jaar 1942. Verder een document dat o.a. een lijst bevat van mensen die bij aankomst in Auschwitz op 17 juli 1942 in het kamp tewerk werden gesteld. En een document over de zogeheten 'Zigeuneraction', met een lijst van de 245 Sinti en Roma die op 19 mei 1944 van Westerbork naar Auschwitz werden vervoerd.

Achtergrond