Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

Actueel

[Laatst bijgewerkt op 11 juni 2021]

 

[11 juni 2021] We publiceren weer een update van de Namenlijst. Aan het begin vermelden we wat de belangrijkste correcties en aanvullingen zijn ten opzichte van de versie van 18 april 2021.

 

[1 juni 2021] In samenspraak met Rachel Bod, kleindochter van Diena Maas, actualiseerden het dagboek van Diena Maas (thema 'Razzia's&deportaties'). Onder andere de inleiding en de toelichting zijn herzien en uitgebreid.

 

[6 mei 2021] Onder het thema 'Razzia's en deportaties' publiceren we de eerste 'gastbijdrage' op onze site: een artikel van Alex Geelhoed, geschreven in 2018, over de familie Rodrigues-Van Dijk, die sinds 1938 woonde op Bachstraat 21 in Nijmegen.

 

[2 mei 2021] We publiceren Joodse inwoners van Nijmegen die vervolgd werden, een lijst van namen van alle Joodse inwoners die tussen februari 1941 en 9 april 1943 in Nijmegen woonden, en aan de vervolgingen in Nijmegen waren blootgesteld.

 

[2 mei 2021] Overname van het interview in De Gelderlander van Margriet Verschoor met Frank Eliëns over zijn pas verschenen boek Voor Joden verboden - Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween 1940-1945.

 

[23 april 2021] De Inhoudsopgave geactualiseerd. Een aantal links naar publicaties en bronnen hersteld.

 

[18 april 2021] Onder het thema 'Wie' vind je een nieuwe, bijgewerkte versie van de Namenlijst. Omdat we veel namen hebben toegevoegd van personen die zich vanaf januari 1933 in Nijmegen vestigden maar weer uit de stad vertrokken voordat hier de grote vervolgingen begonnen, heeft deze versie een iets andere naam: Namenlijst 1933-1944.

 

[15 april 2021] Onder het thema 'Razzia's en deportaties' publiceren we het artikel Boekhouding van de ondergang, een cijfermatige beschrijving van de stapsgewijze moord op het Joodse bevolkingsdeel van Nijmegen.

 

[23 maart 2021] In ons artikel De vervolging van de 'gemengd-gehuwden' stond per abuis vermeld dat Isidor Grosser op 8 maart 1944 woonde op Vredestraat 12. Dat moest zijn: Vondelstraat 14.

 

[5 maart 2021] We publiceren onder het thema 'Razzia's & deportaties' deel zes van het Auschwitz-rapport van het Rode Kruis, in transcriptie. In samenhhang daarmee publiceren we een voorwoord 'Auschwitz VI Rode Kruis en Nijmeegse vervolgden', waarin we ook iets nader ingaan op de gevangenen uit Nijmegen in deze periode.

 

[21 februari 2021] We plaatsen een korte beschrijving - inclusief een transcriptie - van de belangwekkende documentaire, gemaakt in 1995, waarin drie Joodse Nijmegenaren aan Frank Eliëns vertellen over hun leven net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

[19 februari 2021] We plaatsen een persbericht over de publicatie van Peter Jorna over het bestaan van de Sinti en Roma in Den Haag. Plus een korte bespreking van de recente, mooie studie van Herman van Rens en Annelies Wilms, getiteld 'Tussenstation Cosel'.

 

[7 februari 2021] We publiceren een update van de Namenlijst. Aan het begin vermelden we wat de belangrijkste correcties en aanvullingen zijn ten opzichte van de versie van 21 november 2020.

 

Onder het thema 'Razzia's & deportaties' hebben we twee artikelen toegevoegd: een artikel over Willy Bühe, die als 'Judensachbearbeiter' op de Aussenstelle Arnhem verantwoordelijk was voor de wegvoering van talloze Joden uit Gelderland en Overijssel naar Westerbork, en een beknopte geschiedenis van deze Aussenstelle en haar personeel.

 

Verder hebben we de onderschriften in het brondocument 'In een Nijmeegse cel beland 1940, 1943' uitgebreid, en uit onderzoekstechnische overwegingen de stukken wat meer in een chronologische volgorde gezet.

 

Onder het thema 'Razzia's & deportaties' hebben we een artikel toegevoegd over de vervolging van de 'gemengd-gehuwde' Joden in Nijmegen. Ook al waren zij enige tijd ‘voorlopig’ vrijgesteld van deportatie, nooit waren ze hun leven zeker. Ook werd er door de Nijmeegse politie actief op ze gejaagd.

 

Daarnaast publiceren we een briefkaart die Ella de Beer in juli 1943 vanuit Kamp Westerbork schreef aan drie vriendinnen in Nijmegen. Nog geen twee maanden later wordt zij met haar gezin naar Auschwitz getransporteerd.

 

 

Achtergrond