Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft momenteel erg weinig dossiers online staan. Wel is het omvangrijke archief 579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen over enige tijd online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Dit geldt ook voor enkele andere dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.