Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Binnenkort ook Stolpersteine in Nijmegen

Op 28 november 2021 worden in de Benedenstad de eerste 16 stenen geplaatst, en wel voor Begijnenstraat 11 waar de familie Vrengel woonde, voor Lange Hezelstraat 41 waar het gezin Minco woonde en een winkel had, en aan het einde van de Stikke Hezelstraat. Daar had Helena Egger een juwelierszaak op nummer 41 en de familie Voltijn een winkel in ‘garen, band, galanterieën en schrijfbehoeften’ op nummer 46. Deze twee panden zijn in de oorlog volledig verwoest, daarom worden de stenen gelegd voor de plek waar ze ooit hebben gestaan, ter hoogte van waar nu respectievelijk café de Blonde Pater en koffiehuis De Heerlijckheid is gevestigd.

 

Voor dit doel werd dit jaar de Stichting Stolpersteine Nijmegen opgericht. De stichting wordt gevormd door een aantal Nijmeegse vrijwilligers en deskundigen, historici en onderzoekers van de website oorloginnijmegen.nl, en gesteund door het 4 en 5 mei comité Nijmegen, Open Joodse Huizen en de gemeente Nijmegen.

 

De eerste stenen worden volgens protocol altijd door Gunter Demnig persoonlijk geplaatst. Hij zal dan ook in november aanwezig zijn. Iedere steen bevat slechts summiere informatie, zoals naam, geboortedatum, datum van deportatie en datum waarop de bewoner is vermoord. Om de verhalen achter deze stenen zichtbaar te maken, worden in de onmiddellijke nabijheid van elke steen - op ooghoogte - plaatjes met een QR-code bevestigd. Door deze code te scannen kunnen de verhalen achter de stenen worden opgeroepen. Ook op de website van Stichting Stolpersteine Nijmegen kunnen deze verhalen worden gelezen, evenals op deze website. Het eerste artikel, over de lotgevallen van de familie Minco op Lange Hezelstraat 41, kunt u nu al vinden via de ingang 'Razzia's & deportaties'.